Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

УКАЗ № 198 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ХАРИ ЗЕСЛЕР С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 198 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ХАРИ ЗЕСЛЕР С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Хари Зеслер с орден "Стара планина" първа степен за изключително големи заслуги за двустранните отношения между Република България и Държавата Израел.

Издаден в София на 4 август 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.