Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

УКАЗ № 199 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н МЕСФЕР АБДУЛРАХМАН АЛ ГАСИБ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 199 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н МЕСФЕР АБДУЛРАХМАН АЛ ГАСИБ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Месфер Абдулрахман Ал Гасиб - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Саудитска Арабия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен за неговия принос за развитието и укрепването на двустранните отношения.

Издаден в София на 4 август 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.