Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 538-ПВР/НС ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г., РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕП

 

Промени настройката на бисквитките