Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 26.10.2021 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 30 628 412 лв. за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 26 581 471 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 3 660 134 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет - София, 29 200 лв.;

3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 89 632 лв.;

4. по бюджета на Министерството на културата - 297 175 лв.

Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2021 г.

(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 3. Със сумата 3 630 934 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., както следва:

1. бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" - 44 882 лв.;

2. бюджетна програма "Училищно образование" - 3 586 052 лв.

Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

Чл. 6. Първостепенните разпоредители с бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 - 4 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта, министъра на културата и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Допълнителни трансфери по бюджетите на общините по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2021 г.Списък на общините и средствата по одобрени формуляри за институциите за трети транш 2021 г.

Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините (лв.)

Банско

Благоевград

41 171

Благоевград

Благоевград

219 527

Гоце Делчев

Благоевград

126 543

Гърмен

Благоевград

106 142

Петрич

Благоевград

133 065

Разлог

Благоевград

70 922

Сандански

Благоевград

258 339

Сатовча

Благоевград

35 762

Симитли

Благоевград

11 559

Хаджидимово

Благоевград

27 023

Якоруда

Благоевград

18 096

Айтос

Бургас

110 442

Бургас

Бургас

909 882

Камено

Бургас

30 146

Карнобат

Бургас

331 575

Несебър

Бургас

182 995

Поморие

Бургас

136 888

Приморско

Бургас

9 010

Руен

Бургас

63 594

Созопол

Бургас

35 887

Средец

Бургас

113 978

Сунгурларе

Бургас

73 185

Аврен

Варна

2 198

Аксаково

Варна

36 412

Белослав

Варна

2 062

Бяла

Варна

24 534

Варна

Варна

1 529 285

Ветрино

Варна

27 614

Вълчи дол

Варна

22 345

Девня

Варна

22 701

Долни чифлик

Варна

121 551

Дългопол

Варна

31 582

Провадия

Варна

108 091

Суворово

Варна

26 926

Велико Търново

Велико Търново

365 121

Горна Оряховица

Велико Търново

102 366

Златарица

Велико Търново

69 420

Лясковец

Велико Търново

28 712

Павликени

Велико Търново

83 092

Полски Тръмбеш

Велико Търново

5 554

Свищов

Велико Търново

80 737

Стражица

Велико Търново

86 023

Белоградчик

Видин

70 730

Видин

Видин

510 318

Грамада

Видин

24 166

Димово

Видин

44 221

Кула

Видин

8 022

Ново село

Видин

4 927

Ружинци

Видин

20 030

Чупрене

Видин

19 305

Борован

Враца

10 038

Бяла Слатина

Враца

26 638

Враца

Враца

324 550

Козлодуй

Враца

67 507

Мездра

Враца

32 026

Мизия

Враца

21 013

Оряхово

Враца

48 463

Роман

Враца

50 367

Хайредин

Враца

25 604

Габрово

Габрово

205 727

Дряново

Габрово

47 344

Севлиево

Габрово

155 108

Трявна

Габрово

43 207

Балчик

Добрич

23 899

Генерал Тошево

Добрич

82 757

Добрич

Добрич

311 260

Добричка

Добрич

146 318

Каварна

Добрич

139 095

Крушари

Добрич

20 955

Тервел

Добрич

59 855

Шабла

Добрич

7 837

Ардино

Кърджали

43 613

Джебел

Кърджали

52 433

Кирково

Кърджали

58 467

Крумовград

Кърджали

29 144

Кърджали

Кърджали

254 338

Момчилград

Кърджали

31 827

Дупница

Кюстендил

165 735

Кюстендил

Кюстендил

371 936

Рила

Кюстендил

21 663

Сапарева баня

Кюстендил

5 614

Трекляно

Кюстендил

850

Ловеч

Ловеч

219 672

Луковит

Ловеч

51 934

Тетевен

Ловеч

78 729

Троян

Ловеч

112 140

Угърчин

Ловеч

20 319

Берковица

Монтана

53 885

Бойчиновци

Монтана

3 640

Брусарци

Монтана

7 257

Вършец

Монтана

8 533

Монтана

Монтана

180 161

Батак

Пазарджик

9 036

Белово

Пазарджик

28 949

Брацигово

Пазарджик

48 693

Велинград

Пазарджик

127 798

Пазарджик

Пазарджик

381 222

Панагюрище

Пазарджик

163 200

Пещера

Пазарджик

82 614

Ракитово

Пазарджик

104 094

Септември

Пазарджик

166 769

Земен

Перник

26 838

Перник

Перник

502 252

Радомир

Перник

105 562

Трън

Перник

19 052

Белене

Плевен

8 951

Гулянци

Плевен

20 504

Долна Митрополия

Плевен

12 110

Долни Дъбник

Плевен

47 581

Искър

Плевен

31 597

Левски

Плевен

20 438

Никопол

Плевен

9 142

Плевен

Плевен

507 956

Пордим

Плевен

6 119

Червен бряг

Плевен

123 891

Кнежа

Плевен

51 898

Асеновград

Пловдив

176 150

Брезово

Пловдив

16 723

Калояново

Пловдив

68 975

Карлово

Пловдив

279 871

Кричим

Пловдив

24 090

"Марица"

Пловдив

109 223

Перущица

Пловдив

29 828

Пловдив

Пловдив

1 032 251

Първомай

Пловдив

76 326

Раковски

Пловдив

49 190

"Родопи"

Пловдив

151 819

Садово

Пловдив

48 998

Стамболийски

Пловдив

48 517

Съединение

Пловдив

43 756

Хисаря

Пловдив

45 290

Завет

Разград

85 672

Исперих

Разград

61 346

Кубрат

Разград

138 369

Лозница

Разград

28 202

Разград

Разград

242 855

Самуил

Разград

13 702

Борово

Русе

3 378

Бяла

Русе

24 389

Ветово

Русе

28 933

Две могили

Русе

26 682

Иваново

Русе

15 992

Русе

Русе

494 666

Главиница

Силистра

25 247

Дулово

Силистра

103 839

Кайнарджа

Силистра

83 972

Силистра

Силистра

226 307

Ситово

Силистра

4 895

Тутракан

Силистра

56 486

Котел

Сливен

108 921

Нова Загора

Сливен

241 891

Сливен

Сливен

774 307

Твърдица

Сливен

20 608

Девин

Смолян

184 268

Доспат

Смолян

27 288

Златоград

Смолян

30 475

Мадан

Смолян

8 211

Неделино

Смолян

41 728

Смолян

Смолян

155 173

Чепеларе

Смолян

70 337

Столична

София-град

3 828 112

Божурище

София област

8 181

Ботевград

София област

199 399

Долна баня

София област

27 051

Драгоман

София област

20 350

Елин Пелин

София област

47 169

Етрополе

София област

222 602

Златица

София област

34 184

Ихтиман

София област

12 465

Костенец

София област

9 670

Костинброд

София област

62 860

Правец

София област

77 261

Самоков

София област

178 604

Своге

София област

10 406

Сливница

София област

23 406

Братя Даскалови

Стара Загора

26 578

Гълъбово

Стара Загора

180 164

Казанлък

Стара Загора

499 815

Мъглиж

Стара Загора

47 242

Николаево

Стара Загора

22 263

Павел баня

Стара Загора

4 279

Раднево

Стара Загора

55 398

Стара Загора

Стара Загора

379 260

Чирпан

Стара Загора

383

Антоново

Търговище

46 974

Омуртаг

Търговище

55 352

Опака

Търговище

37 687

Попово

Търговище

40 880

Търговище

Търговище

312 414

Димитровград

Хасково

168 465

Ивайловград

Хасково

15 266

Любимец

Хасково

57 094

Свиленград

Хасково

28 340

Симеоновград

Хасково

60 459

Стамболово

Хасково

23 034

Тополовград

Хасково

33 350

Харманли

Хасково

64 972

Хасково

Хасково

276 007

Велики Преслав

Шумен

29 251

Върбица

Шумен

68 474

Каолиново

Шумен

19 212

Каспичан

Шумен

17 768

Никола Козлево

Шумен

8 508

Нови пазар

Шумен

67 816

Шумен

Шумен

442 090

Болярово

Ямбол

16 589

Елхово

Ямбол

36 125

Стралджа

Ямбол

29 750

"Тунджа"

Ямбол

150 159

Ямбол

Ямбол

217 687

Общо средства

26 581 471