Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

УКАЗ № 268 ОТ 19.10.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА Г-ЖА ЛАТИФА БЕНАЗЗА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН ЗА НЕЙНИЯ ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО И ЗАДЪЛ

 

УКАЗ № 268 ОТ 19.10.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА Г-ЖА ЛАТИФА БЕНАЗЗА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-жа Латифа Беназза - извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен за нейния принос за развитието и задълбочаването на двустранните отношения.

Издаден в София на 19 октомври 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.