Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

УКАЗ № 269 ОТ 29.10.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ПЕТЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УКАЗ № 269 ОТ 29.10.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ПЕТЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам Янаки Боянов Стоилов от длъжността служебен министър на правосъдието.

2. Назначавам Иван Петев Демерджиев за служебен министър на правосъдието.

Издаден в София на 29 октомври 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.