Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

УКАЗ № 270 ОТ 29.10.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ ЗА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УКАЗ № 270 ОТ 29.10.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ ЗА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

На основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за Конституционен съд


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Янаки Боянов Стоилов за съдия в Конституционния съд на Република България.

Издаден в София на 29 октомври 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.