Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 5.XI

УКАЗ № 271 ОТ 01.11.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

 

УКАЗ № 271 ОТ 01.11.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.92 от 5 Ноември 2021г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, на 27 февруари 2022 г.

Издаден в София на 1 ноември 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.