Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

В сила от 09.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 15 400 000 лв. за институции в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1. по бюджетите на общините за 2021 г. - 13 691 607 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. - 52 466 лв.;

3. по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. - 158 772 лв.;

4. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. - 1 497 155 лв., в т.ч. за трансфер за Техническия университет - София, 26 117 лв.

(2) Допълнителните разходи/трансфери по ал. 1 се предоставят на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух и други, включително за тестове за откриване на SARS-CoV-2 на педагогическия персонал, в случай че същите не могат да бъдат осигурени в пълен обем от РЗИ. Разпределението на средствата по образователни институции се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на:

1. предвидените разходи за образование в централния бюджет за 2021 г. - 7 400 000 лв.;

2. резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. - 8 000 000 лв.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 1 471 038 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" - 1 466 288 лв., бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" - 950 лв., и бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" - 3800 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 6. Министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта и министърът на културата да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 17 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на разпоредителите с бюджет по чл. 6 и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 1


Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините


Община

Област

Средства

(в лв.)

Банско

Благоевград

30 274

Белица

Благоевград

24 962

Благоевград

Благоевград

177 676

Гоце Делчев

Благоевград

81 875

Гърмен

Благоевград

39 952

Кресна

Благоевград

8 015

Петрич

Благоевград

104 305

Разлог

Благоевград

45 867

Сандански

Благоевград

90 247

Сатовча

Благоевград

33 679

Симитли

Благоевград

25 266

Струмяни

Благоевград

8 744

Хаджидимово

Благоевград

20 065

Якоруда

Благоевград

20 945

Айтос

Бургас

61 175

Бургас

Бургас

534 973

Камено

Бургас

14 351

Карнобат

Бургас

53 437

Малко Търново

Бургас

4 814

Несебър

Бургас

58 393

Поморие

Бургас

51 123

Приморско

Бургас

10 298

Руен

Бургас

64 233

Созопол

Бургас

21 271

Средец

Бургас

32 461

Сунгурларе

Бургас

26 181

Царево

Бургас

18 811

Аврен

Варна

14 428

Аксаково

Варна

35 587

Белослав

Варна

23 203

Бяла

Варна

6 626

Варна

Варна

682 621

Ветрино

Варна

7 071

Вълчи дол

Варна

19 225

Девня

Варна

14 748

Долни чифлик

Варна

38 877

Дългопол

Варна

28 244

Провадия

Варна

45 639

Суворово

Варна

19 099

Велико Търново

Велико Търново

166 761

Горна Оряховица

Велико Търново

72 132

Елена

Велико Търново

18 249

Златарица

Велико Търново

8 370

Лясковец

Велико Търново

17 681

Павликени

Велико Търново

37 202

Полски Тръмбеш

Велико Търново

20 369

Свищов

Велико Търново

50 389

Стражица

Велико Търново

24 846

Сухиндол

Велико Търново

3 876

Белоградчик

Видин

11 524

Бойница

Видин

1 863

Брегово

Видин

4 987

Видин

Видин

92 883

Грамада

Видин

1 983

Димово

Видин

12 033

Кула

Видин

5 075

Макреш

Видин

1 379

Ново село

Видин

3 580

Ружинци

Видин

10 282

Чупрене

Видин

2 476

Борован

Враца

10 432

Бяла Слатина

Враца

50 627

Враца

Враца

149 367

Козлодуй

Враца

46 067

Криводол

Враца

14 888

Мездра

Враца

36 787

Мизия

Враца

10 960

Оряхово

Враца

17 544

Роман

Враца

11 216

Хайредин

Враца

7 806

Габрово

Габрово

85 392

Дряново

Габрово

12 224

Севлиево

Габрово

60 245

Трявна

Габрово

13 301

Балчик

Добрич

32 890

Генерал Тошево

Добрич

20 223

Добрич

Добрич

154 504

Добричка

Добрич

29 562

Каварна

Добрич

25 423

Крушари

Добрич

7 190

Тервел

Добрич

26 205

Шабла

Добрич

7 024

Ардино

Кърджали

14 369

Джебел

Кърджали

13 426

Кирково

Кърджали

32 328

Крумовград

Кърджали

37 021

Кърджали

Кърджали

157 415

Момчилград

Кърджали

23 925

Черноочене

Кърджали

14 534

Бобов дол

Кюстендил

9 016

Бобошево

Кюстендил

2 111

Дупница

Кюстендил

79 518

Кочериново

Кюстендил

6 239

Кюстендил

Кюстендил

89 138

Невестино

Кюстендил

3 576

Рила

Кюстендил

3 098

Сапарева баня

Кюстендил

10 446

Трекляно

Кюстендил

1 214

Априлци

Ловеч

5 006

Летница

Ловеч

7 285

Ловеч

Ловеч

82 139

Луковит

Ловеч

42 894

Тетевен

Ловеч

39 968

Троян

Ловеч

48 941

Угърчин

Ловеч

12 626

Ябланица

Ловеч

18 780

Берковица

Монтана

28 609

Бойчиновци

Монтана

12 398

Брусарци

Монтана

8 376

Вълчедръм

Монтана

16 940

Вършец

Монтана

15 936

Георги Дамяново

Монтана

3 064

Лом

Монтана

44 398

Медковец

Монтана

7 501

Монтана

Монтана

97 184

Чипровци

Монтана

2 098

Якимово

Монтана

5 955

Батак

Пазарджик

9 225

Белово

Пазарджик

12 386

Брацигово

Пазарджик

11 032

Велинград

Пазарджик

85 553

Лесичово

Пазарджик

6 883

Пазарджик

Пазарджик

211 006

Панагюрище

Пазарджик

38 385

Пещера

Пазарджик

32 825

Ракитово

Пазарджик

31 539

Септември

Пазарджик

43 597

Стрелча

Пазарджик

8 014

Сърница

Пазарджик

11 262

Брезник

Перник

9 864

Земен

Перник

2 757

Ковачевци

Перник

828

Перник

Перник

173 058

Радомир

Перник

28 701

Трън

Перник

6 542

Белене

Плевен

12 436

Гулянци

Плевен

17 884

Долна Митрополия

Плевен

27 659

Долни Дъбник

Плевен

21 698

Искър

Плевен

10 358

Левски

Плевен

27 468

Никопол

Плевен

10 426

Плевен

Плевен

255 349

Пордим

Плевен

12 634

Червен бряг

Плевен

50 183

Кнежа

Плевен

29 810

Асеновград

Пловдив

113 303

Брезово

Пловдив

12 447

Калояново

Пловдив

15 686

Карлово

Пловдив

91 515

Кричим

Пловдив

14 203

Лъки

Пловдив

3 221

"Марица"

Пловдив

54 510

Перущица

Пловдив

10 486

Пловдив

Пловдив

723 996

Първомай

Пловдив

48 523

Раковски

Пловдив

59 287

"Родопи"

Пловдив

43 415

Садово

Пловдив

30 254

Стамболийски

Пловдив

34 487

Съединение

Пловдив

12 679

Хисаря

Пловдив

18 859

Куклен

Пловдив

11 645

Сопот

Пловдив

16 409

Завет

Разград

15 247

Исперих

Разград

45 638

Кубрат

Разград

30 322

Лозница

Разград

16 046

Разград

Разград

111 031

Самуил

Разград

11 446

Цар Калоян

Разград

7 352

Борово

Русе

4 586

Бяла

Русе

18 284

Ветово

Русе

20 556

Две могили

Русе

14 448

Иваново

Русе

6 341

Русе

Русе

270 816

Сливо поле

Русе

13 735

Ценово

Русе

5 341

Алфатар

Силистра

3 051

Главиница

Силистра

15 329

Дулово

Силистра

55 816

Кайнарджа

Силистра

16 392

Силистра

Силистра

79 802

Ситово

Силистра

9 267

Тутракан

Силистра

24 596

Котел

Сливен

31 941

Нова Загора

Сливен

67 946

Сливен

Сливен

261 525

Твърдица

Сливен

38 681

Баните

Смолян

5 211

Борино

Смолян

4 269

Девин

Смолян

20 056

Доспат

Смолян

15 628

Златоград

Смолян

20 437

Мадан

Смолян

19 600

Неделино

Смолян

7 924

Рудозем

Смолян

21 430

Смолян

Смолян

73 518

Чепеларе

Смолян

13 600

Столична

София-град

2 415 759

Антон

София област

2 428

Божурище

София област

19 538

Ботевград

София област

65 018

Годеч

София област

7 374

Горна Малина

София област

13 174

Долна баня

София област

11 225

Драгоман

София област

6 158

Елин Пелин

София област

49 491

Етрополе

София област

28 132

Златица

София област

12 165

Ихтиман

София област

42 324

Копривщица

София област

4 230

Костенец

София област

26 903

Костинброд

София област

31 756

Мирково

София област

2 814

Пирдоп

София област

13 330

Правец

София област

23 492

Самоков

София област

72 157

Своге

София област

26 607

Сливница

София област

18 170

Чавдар

София област

2 215

Челопеч

София област

5 035

Братя Даскалови

Стара Загора

13 081

Гурково

Стара Загора

11 824

Гълъбово

Стара Загора

24 350

Казанлък

Стара Загора

140 901

Мъглиж

Стара Загора

24 409

Николаево

Стара Загора

14 024

Опан

Стара Загора

3 252

Павел баня

Стара Загора

28 975

Раднево

Стара Загора

32 981

Стара Загора

Стара Загора

300 016

Чирпан

Стара Загора

46 635

Антоново

Търговище

7 622

Омуртаг

Търговище

28 580

Опака

Търговище

8 386

Попово

Търговище

46 886

Търговище

Търговище

105 743

Димитровград

Хасково

87 995

Ивайловград

Хасково

10 198

Любимец

Хасково

20 208

Маджарово

Хасково

3 416

Минерални бани

Хасково

8 620

Свиленград

Хасково

46 405

Симеоновград

Хасково

17 411

Стамболово

Хасково

9 289

Тополовград

Хасково

17 702

Харманли

Хасково

44 924

Хасково

Хасково

194 566

Велики Преслав

Шумен

15 492

Венец

Шумен

9 965

Върбица

Шумен

18 518

Каолиново

Шумен

22 159

Каспичан

Шумен

14 623

Никола Козлево

Шумен

14 602

Нови пазар

Шумен

37 307

Смядово

Шумен

10 656

Хитрино

Шумен

4 993

Шумен

Шумен

190 842

Болярово

Ямбол

5 630

Елхово

Ямбол

27 427

Стралджа

Ямбол

24 786

"Тунджа"

Ямбол

28 668

Ямбол

Ямбол

162 500

ОБЩО

13 691 607