Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

УКАЗ № 273 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОДОРОВО, ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

 

УКАЗ № 273 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОДОРОВО, ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, на 27 февруари 2022 г.

Издаден в София на 8 ноември 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.