Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

УКАЗ № 274 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АНГОЛА

 

УКАЗ № 274 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АНГОЛА

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 8 ноември 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.