Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

УКАЗ № 275 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИЯ ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА-КАЙМАКЧИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АНГОЛА СЪС СЕД

 

УКАЗ № 275 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИЯ ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА-КАЙМАКЧИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АНГОЛА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПРЕТОРИЯ, РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 8 ноември 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.