Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 10 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 10 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

В сила от 16.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 3 326 450 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно".

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 3 065 300 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 229 400 лв.;

3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 23 500 лв.;

4. по бюджета на Министерството на културата - 8250 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 6. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 - 4 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на Национална програма за развитие на образованието "Отново заедно".

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на културата, на министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно"

 

Област

Община

Средства в лв.

Благоевград

Банско

6 000

Благоевград

Белица

2 850

Благоевград

Благоевград

84 950

Благоевград

Гоце Делчев

8 400

Благоевград

Гърмен

112 700

Благоевград

Петрич

5 400

Благоевград

Сатовча

113 000

Бургас

Айтос

1 800

Бургас

Бургас

265 850

Бургас

Камено

3 300

Бургас

Карнобат

65 900

Бургас

Несебър

11 000

Бургас

Поморие

45 650

Бургас

Руен

3 750

Бургас

Созопол

1 800

Варна

Аврен

16 500

Варна

Аксаково

6 000

Варна

Белослав

5 500

Варна

Бяла

13 500

Варна

Варна

118 700

Варна

Дългопол

40 600

Варна

Провадия

3 600

Варна

Суворово

58 500

Велико Търново

Велико Търново

6 600

Велико Търново

Елена

20 150

Велико Търново

Лясковец

16 500

Велико Търново

Павликени

3 450

Велико Търново

Свищов

1 800

Велико Търново

Стражица

6 300

Велико Търново

Сухиндол

1 950

Видин

Видин

46 000

Враца

Враца

31 500

Враца

Мизия

19 800

Враца

Роман

2 850

Габрово

Габрово

42 300

Габрово

Дряново

8 500

Габрово

Севлиево

27 450

Габрово

Трявна

4 200

Добрич

Генерал Тошево

37 600

Добрич

Добрич

39 750

Добрич

Добричка

1 650

Добрич

Крушари

8 000

Кърджали

Кирково

16 000

Кърджали

Крумовград

6 000

Кърджали

Кърджали

48 850

Кюстендил

Бобошево

3 150

Кюстендил

Дупница

8 400

Кюстендил

Кочериново

4 550

Ловеч

Тетевен

9 850

Ловеч

Троян

1 800

Монтана

Бойчиновци

1 800

Монтана

Брусарци

1 950

Монтана

Вълчедръм

59 300

Монтана

Чипровци

11 000

Пазарджик

Велинград

34 250

Пазарджик

Пазарджик

22 100

Пазарджик

Панагюрище

23 250

Пазарджик

Ракитово

5 400

Пазарджик

Стрелча

4 500

Перник

Перник

7 200

Перник

Радомир

1 800

Плевен

Гулянци

18 000

Плевен

Долна Митрополия

2 850

Плевен

Левски

1 800

Плевен

Плевен

2 100

Пловдив

Асеновград

6 000

Пловдив

Брезово

6 000

Пловдив

Калояново

6 000

Пловдив

Карлово

19 350

Пловдив

"Марица"

23 500

Пловдив

Перущица

3 000

Пловдив

Пловдив

98 850

Пловдив

Раковски

23 500

Пловдив

Садово

1 800

Разград

Исперих

33 000

Разград

Лозница

8 000

Разград

Разград

15 000

Разград

Самуил

22 000

Разград

Цар Калоян

1 950

Русе

Две могили

4 050

Русе

Русе

28 700

Силистра

Дулово

6 000

Силистра

Кайнарджа

5 100

Силистра

Силистра

25 750

Силистра

Тутракан

4 350

Сливен

Котел

23 100

Сливен

Сливен

35 550

Смолян

Девин

6 000

Смолян

Златоград

3 300

Смолян

Неделино

3 750

Смолян

Смолян

25 500

София-град

Столична

643 550

София област

Ботевград

6 000

София област

Долна баня

7 700

София област

Етрополе

1 800

София област

Ихтиман

19 250

София област

Костенец

13 000

София област

Костинброд

9 000

София област

Правец

13 000

Стара Загора

Гурково

26 800

Стара Загора

Гълъбово

1 800

Стара Загора

Казанлък

63 250

Стара Загора

Мъглиж

1 800

Стара Загора

Раднево

25 000

Стара Загора

Стара Загора

9 500

Търговище

Омуртаг

49 650

Търговище

Попово

12 750

Търговище

Търговище

13 500

Хасково

Стамболово

11 000

Хасково

Харманли

18 450

Хасково

Хасково

21 700

Шумен

Никола

Козлево

11 000

Шумен

Шумен

17 500

Ямбол

"Тунджа"

3 450

Ямбол

Ямбол

8 250

ОБЩО

3 065 300