Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

УКАЗ № 278 ОТ 17.11.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТОДОР МИНКОВ КЪНЧЕВСКИ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КУБА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЯМАЙКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ХАВАНА, РЕПУБЛИКА

 

УКАЗ № 278 ОТ 17.11.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТОДОР МИНКОВ КЪНЧЕВСКИ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КУБА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЯМАЙКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ХАВАНА, РЕПУБЛИКА КУБА

Обн. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Тодор Минков Кънчевски - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в гр. Хавана, Република Куба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 17 ноември 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.