Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № 988-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. НА ЦИК

 

РЕШЕНИЕ № 988-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. НА ЦИК

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 979-НС от 19.11.2021 г. на ЦИК, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 979-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК,

- в относно думите "Александър Атанасов Александров" да се четат "Кирил Сашев Симеонов";

- в диспозитива на решението текстът:

"Обявява за народен представител от Трети изборен район - Варненски, Александър Атанасов Александров, ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Трети изборен район - Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев",

да се чете:

"Обявява за народен представител от Трети изборен район - Варненски, Кирил Сашев Симеонов, ЕГН ..., под № 3 от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Трети изборен район - Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев."

Решението да се обнародва незабавно в "Държавен вестник".