Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № 990-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 299, АЛ. 1 И 3 И ЧЛ. 300, АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

 

РЕШЕНИЕ № 990-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 299, АЛ. 1 И 3 И ЧЛ. 300, АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

1. от Антоанета Димитрова Цонева, ЕГН ..., с вх. № НС-11-197 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)" в Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

2. от Росен Добрев Костурков, ЕГН ..., с вх. № НС-11-198 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

3. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН ..., с вх. № НС-11-196 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" в Двадесет и пети изборен район - София;

4. от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-376 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" в Трети изборен район - Варненски;

5. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН ..., с вх. № НС-11-190 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "ГЕРБ-СДС" в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

6. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН ..., с вх. № НС-11-189 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция "ГЕРБ-СДС" в Деветнадесети изборен район - Русенски;

7. от Костадин Георгиев Ангелов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-188 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "ГЕРБ-СДС" в Четвърти изборен район - Великотърновски;

8. от Никола Георгиев Минчев, ЕГН ..., с вх. № НС-11-191 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Двадесет и четвърти изборен район - София;

9. от Иван Маркос Христанов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-192 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Петнадесети изборен район - Плевенски;

10. от Асен Васков Василев, ЕГН ..., с вх. № НС-11-193 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

11. от Кирил Петков Петков, ЕГН ..., с вх. № НС-11-194 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Шестнадесети изборен район - Пловдив;

12. от Елена Цонева Гунчева, ЕГН ..., с вх. № НС-10-53 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" в Шестнадесети изборен район - Пловдив;

13. от Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН ..., с вх. № НС-11-195 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" в Тридесет и първи изборен район - Ямболски;

14. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН ..., с вх. № НС-10-380 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Шестнадесети изборен район - Пловдив;

15. от Виктория Димитрова Василева, ЕГН ..., с вх. № НС-10-379 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Първи изборен район - Благоевградски;

16. от Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-378 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Двадесет и шести изборен район - Софийски;

17. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ..., с вх. № НС-10-384 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП "Движение за права и свободи" в Тридесети изборен район - Шуменски;

18. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН ..., с вх. № НС-10-385 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП "Движение за права и свободи" в Първи изборен район - Благоевградски;

19. от Цветан Иванов Енчев, ЕГН ..., с вх. № НС-10-386 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП "Движение за права и свободи" в Шести изборен район - Врачански;

20. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-387 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП "Движение за права и свободи" в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски.

С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. и Решение № 975-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание, както следва:

1. Петър Ясенов Маринов, ЕГН ..., от листата на "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)" в Двадесет и трети изборен район - София;

2. Йордан Янков Маджунков, ЕГН ..., от листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Шестнадесети изборен район - Пловдив;

3. Борислав Гуцанов Гуцанов, ЕГН ..., от листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" в Трети изборен район - Варненски;

4. Иво Георгиев Русчев, ЕГН ..., от листата на ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" в Двадесет и пети изборен район - София;

5. Илтер Бейзатов Садъков, ЕГН ..., от листата на коалиция "ГЕРБ-СДС" в Тридесети изборен район - Шуменски;

6. Гюнай Хюсмен Хюсмен, ЕГН ..., от листата на коалиция "ГЕРБ-СДС" в Осемнадесети изборен район - Разградски;

7. Бранимир Николаев Балачев, ЕГН ..., от листата на коалиция "ГЕРБ-СДС" в Трети изборен район - Варненски;

8. Юлия Борисова Иванова, ЕГН ..., от листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Четиринадесети изборен район - Пернишки;

9. Борислав Антониев Антонов, ЕГН ..., от листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Двадесет и трети изборен район - София;

10. Виктор Гасан Насър, ЕГН ..., от листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Двадесет и трети изборен район - София;

11. Мирослава Петрова Петрова, ЕГН ..., от листата на коалиция "Продължаваме Промяната" в Двадесет и четвърти изборен район - София;

12. Цвета Тодорова Галунова, ЕГН ..., от листата на ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" в Четвърти изборен район - Великотърновски;

13. Иван Богомилов Петков, ЕГН ..., от листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" в Шестнадесети изборен район - Пловдив;

14. Танер Кадир Тюркоглу, ЕГН ..., от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

15. Снежанка Райчова Траянска, ЕГН ..., от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Десети изборен район - Кюстендилски;

16. Момчил Кунчев Иванов, ЕГН ..., от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Четвърти изборен район - Великотърновски;

17. Павлин Павлов Кръстев, ЕГН ..., от листата на ПП "Движение за права и свободи" в Девети изборен район - Кърджалийски;

18. Йордан Кирилов Цонев, ЕГН ..., от листата на ПП "Движение за права и свободи" в Четвърти изборен район - Великотърновски;

19. Петър Пандушев Чобанов, ЕГН ..., от листата на ПП "Движение за права и свободи" в Двадесет и шести изборен район - Софийски;

20. Елхан Мехмедов Кълков, ЕГН ..., от листата на ПП "Движение за права и свободи" в Първи изборен район - Благоевградски.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".