Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСВАНИЯ НА НЗОК

 

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСВАНИЯ НА НЗОК

Издадено от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:

Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ".Извадка от Неофициален раздел бр. 98 от 23.11.2021 г. на ДВ