Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 26.XI

РЕШЕНИЕ № 816 ОТ 23 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР

 

РЕШЕНИЕ № 816 ОТ 23 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР

Обн. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.

На основание чл. 89 и 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол, приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.,


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Обявява 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пожар, възникнал в Дом за възрастни хора в село Рояк, община Дългопол, на 22 ноември 2021 г., и на жертвите, загинали в тежка катастрофа с автобус на автомагистрала "Струма" на 23 ноември 2021 г.