Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

УКАЗ № 47 ОТ 28.01.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

УКАЗ № 47 ОТ 28.01.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 47-ото Народно събрание на 27 януари 2022 г.

Издаден в София на 28 януари 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките