Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

УКАЗ № 49 ОТ 01.02.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯЦИТЕ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 3 ЮЛИ 2022 Г.

 

УКАЗ № 49 ОТ 01.02.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯЦИТЕ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 3 ЮЛИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2022г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, на 3 юли 2022 г.

Издаден в София на 1 февруари 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките