Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МАР, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТ 1 И 2

 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МАР, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТ 1 И 2 НОЕМВРИ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

Проект: 47-202-02-2/10.02.2022 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 1 и 2 ноември 2021 г.

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките