Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

РЕШЕНИЕ № 296 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА

 

РЕШЕНИЕ № 296 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА

Обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

На основание на чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Приема Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 година.

2. Приема Националната статистическа програма за 2022 година.


Приложение


НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА


(Отделена като самостоятелен акт)