Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

УКАЗ № 129 ОТ 12.05.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, НА 3 ЮЛИ 2022 Г.

 

УКАЗ № 129 ОТ 12.05.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, НА 3 ЮЛИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, на 3 юли 2022 г.

Издаден в София на 12 май 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.