Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 7.VI

УКАЗ № 140 ОТ 01.06.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. БОЖИДАР АСЕНОВ БОЖИНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 140 ОТ 01.06.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. БОЖИДАР АСЕНОВ БОЖИНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам проф. Божидар Асенов Божинов с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за големите му заслуги за развитието на образованието, науката и строителното дело в Република България.

Издаден в София на 1 юни 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.