Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-24 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ С ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ (СЕКРЕТНО)

 

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-24 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ С ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ (СЕКРЕТНО)

В сила от 31.10.2022 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-24 от 20 юли 2022 г. за дейността на оперативно-издирвателните органи на Министерството на вътрешните работи с доброволни сътрудници (секретно) е издадена от министъра на вътрешните работи на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Настоящата инструкция отменя Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-100 от 27 ноември 2019 г. за дейността на оперативно-издирвателните органи на Министерството на вътрешните работи с доброволни сътрудници (секретно) (необнародвана).

Инструкцията влиза в сила от 31 октомври 2022 г.