Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 12.VIII

УКАЗ № 231 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЖИДАРА НИКОЛОВА СЪРЧАДЖИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СУРИНАМ С

 

УКАЗ № 231 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЖИДАРА НИКОЛОВА СЪРЧАДЖИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СУРИНАМ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БРАЗИЛИЯ, ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ

Обн. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Божидара Николова Сърчаджиева - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 4 август 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.