Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 67 от 19.VIII

УКАЗ № 232 ОТ 12.08.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 9 ОКТОМВРИ 2022 Г.

 

УКАЗ № 232 ОТ 12.08.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 9 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.67 от 19 Август 2022г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 9 октомври 2022 г.

Издаден в София на 12 август 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките