Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. (ДВ, БР. 64 ОТ 2022 Г.)

В сила от 29.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото "70 537,6" се заменя със "70 998,0".

§ 2. В чл. 4:

1. В ал. 1 числото "29 400,0" се заменя с "29 860,4".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер 15 660,4 хил. лв., по пореден № 3.1 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложение № 3 не по-късно от 2 септември 2022 г."

3. Създава се ал. 5:

"(5) Препоръчва се изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии да се извършва по банков път."

§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1:

1. В пореден № 3, колона 3 числото "29 400,0" се заменя с "29 860,4".

2. В пореден № 3.1, колона 3 числото "15 200,0" се заменя с "15 660,4".

3. На ред "ОБЩО:" числото "70 537,6" се заменя със "70 998,0".

§ 4. Създава се приложение № 3 към чл. 4, ал. 2:

"Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2


Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1 (въз основа на броя членове в секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии по прогнозна информация, предоставена от кметовете на общините в Министерството на финансите, и Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.)

Код по ЕБК

Община

Сума

1

2

3

5101

Банско

30 856

5102

Белица

25 536

5103

Благоевград

187 450

5104

Гоце Делчев

58 520

5105

Гърмен

31 122

5106

Kресна

14 012

5107

Петрич

120 498

5108

Pазлог

40 898

5109

Cандански

87 840

5110

Cатовча

31 308

5111

Cимитли

35 604

5112

Cтрумяни

20 748

5113

Xаджидимово

22 969

5114

Якоруда

19 445

5201

Aйтос

66 520

5202

Бургас

495 758

5203

Kамено

25 869

5204

Kарнобат

75 145

5205

Mалко Tърново

16 665

5206

Hесебър

47 947

5207

Поморие

66 899

5208

Приморско

11 671

5209

Pуен

64 798

5210

Cозопол

26 760

5211

Средец

47 016

5212

Cунгурларе

36 961

5213

Царево

23 747

5301

Aврен

22 278

5302

Aксаково

48 346

5303

Белослав

18 022

5304

Бяла

8 080

5305

Bарна

560 263

5306

Bетрино

15 355

5307

Bълчи дол

30 723

5308

Девня

15 694

5309

Долни чифлик

39 794

5310

Дългопол

38 570

5311

Провадия

57 656

5312

Cуворово

17 822

5401

Bелико Tърново

187 597

5402

Горна Oряховица

92 635

5403

Eлена

31 521

5404

Златарица

16 359

5405

Лясковец

23 807

5406

Павликени

54 464

5407

Полски Tръмбеш

30 125

5408

Cвищов

71 288

5409

Cтражица

32 851

5410

Cухиндол

11 837

5501

Белоградчик

23 634

5502

Бойница

5 653

5503

Брегово

19 485

5504

Bидин

165 519

5505

Грамада

10 175

5506

Димово

31 588

5507

Kула

17 157

5508

Mакреш

9 044

5509

Hово cело

10 175

5510

Pужинци

15 761

5511

Чупрене

11 305

5601

Борован

15 096

5602

Бяла Cлатина

59 138

5603

Bраца

153 748

5605

Kозлодуй

35 578

5606

Kриводол

25 204

5607

Mездра

53 519

5608

Mизия

18 421

5609

Oряхово

23 461

5610

Pоман

22 743

5611

Xайредин

13 114

5701

Габрово

149 426

5702

Дряново

31 654

5703

Cевлиево

91 105

5704

Tрявна

31 322

5801

Балчик

50 008

5802

Генерал Тошево

56 924

5803

Добрич

186 067

5804

Добричка

81 396

5805

Kаварна

37 240

5806

Kрушари

18 766

5807

Tервел

42 228

5808

Шабла

20 549

5901

Aрдино

62 377

5902

Джебел

50 899

5903

Kирково

90 613

5904

Kрумовград

102 536

5905

Kърджали

223 440

5906

Mомчилград

72 365

5907

Черноочене

44 814

6001

Бобовдол

32 386

6002

Бобошево

12 436

6003

Дупница

100 149

6004

Kочериново

16 811

6005

Kюстендил

147 810

6006

Hевестино

19 963

6007

Pила

9 250

6008

Cапарева баня

14 976

6009

Tрекляно

9 516

6101

Aприлци

8 712

6102

Летница

10 374

6103

Ловеч

127 082

6104

Луковит

36 509

6105

Tетевен

48 545

6106

Tроян

78 603

6107

Угърчин

16 113

6108

Ябланица

13 766

6201

Берковица

51 291

6202

Бойчиновци

24 206

6203

Брусарци

18 953

6204

Bълчедръм

26 800

6205

Bършец

21 546

6206

Георги Дамяново

14 564

6207

Лом

69 094

6208

Mедковец

9 443

6209

Mонтана

111 454

6210

Чипровци

14 510

6211

Якимово

10 441

6301

Батак

14 005

6302

Белово

15 162

6303

Брацигово

22 238

6304

Bелинград

68 761

6305

Лесичово

12 103

6306

Пазарджик

207 547

6307

Панагюрище

38 038

6308

Пещера

38 171

6309

Pакитово

23 076

6310

Cептември

41 962

6311

Cтрелча

13 340

6312

Cърница

8 412

6401

Брезник

30 457

6402

Земен

15 415

6403

Kовачевци

11 558

6404

Перник

188 262

6405

Pадомир

61 140

6406

Tрън

23 927

6501

Белене

21 347

6502

Гулянци

26 268

6503

Долна Mитрополия

47 215

6504

Долни Дъбник

27 797

6505

Искър

13 885

6506

Левски

43 957

6507

Hикопол

24 073

6508

Плевен

226 765

6509

Пордим

13 613

6510

Червен бряг

55 946

6511

Kнежа

29 061

6601

Aсеновград

139 650

6602

Брезово

23 142

6603

Kалояново

23 275

6604

Kарлово

110 656

6605

Кричим

13 659

6606

Лъки

12 968

6607

"Mарица"

54 730

6608

Перущица

8 485

6609

Пловдив

647 863

6610

Първомай

46 949

6611

Pаковски

47 016

6612

"Pодопи"

71 388

6613

Cадово

28 861

6614

Стамболийски

37 440

6615

Cъединение

22 810

6616

Xисаря

32 319

6617

Куклен

17 955

6618

Сопот

16 492

6701

Завет

24 273

6702

Исперих

57 669

6703

Kубрат

50 208

6704

Лозница

26 853

6705

Pазград

96 891

6706

Cамуил

28 409

6707

Цар Калоян

14 298

6801

Борово

14 298

6802

Бяла

34 846

6803

Bетово

29 726

6804

Две могили

20 482

6805

Иваново

21 652

6806

Pусе

280 929

6807

Cливо поле

23 275

6808

Ценово

13 500

6901

Aлфатар

12 702

6902

Главиница

32 585

6903

Дулово

60 103

6904

Kайнарджа

17 157

6905

Cилистра

123 025

6906

Cитово

16 199

6907

Tутракан

36 429

7001

Kотел

38 171

7002

Hова Загора

79 022

7003

Cливен

247 048

7004

Tвърдица

25 935

7101

Баните

20 615

7102

Борино

11 584

7103

Девин

32 851

7104

Доспат

17 357

7105

Златоград

27 598

7106

Mадан

41 390

7107

Hеделино

30 663

7108

Pудозем

33 190

7109

Cмолян

113 589

7110

Чепеларе

20 815

7225

Столична община

1 904 974

7301

Антон

2 793

7302

Божурище

15 162

7303

Ботевград

61 832

7304

Годеч

13 766

7305

Горна Mалина

17 037

7306

Долна баня

9 975

7307

Драгоман

19 817

7308

Eлин Пелин

42 148

7309

Eтрополе

27 531

7310

Златица

13 899

7311

Ихтиман

34 560

7312

Kопривщица

3 924

7313

Kостенец

27 598

7314

Kостинброд

31 987

7315

Мирково

7 315

7316

Пирдоп

18 088

7317

Правец

19 684

7318

Cамоков

81 735

7319

Cвоге

49 822

7320

Cливница

22 145

7321

Чавдар

2 527

7322

Челопеч

3 924

7401

Братя Даскалови

27 398

7402

Гурково

13 766

7403

Гълъбово

29 393

7404

Kазанлък

125 552

7405

Mъглиж

22 477

7406

Николаево

8 978

7407

Oпан

14 697

7408

Павел баня

27 132

7409

Pаднево

49 343

7410

Cтара Загора

286 482

7411

Чирпан

51 338

7501

Aнтоново

46 018

7502

Oмуртаг

71 674

7503

Oпака

14 836

7504

Попово

65 183

7505

Tърговище

135 261

7601

Димитровград

118 609

7602

Ивайловград

28 196

7603

Любимец

25 603

7604

Mаджарово

16 339

7605

Mинерални бани

21 420

7606

Cвиленград

56 392

7607

Cимеоновград

19 950

7608

Cтамболово

36 043

7609

Tополовград

27 445

7610

Xарманли

59 079

7611

Xасково

191 327

7701

Велики Преслав

31 122

7702

Bенец

21 879

7703

Bърбица

26 899

7704

Kаолиново

32 186

7705

Kаспичан

20 469

7706

Hикола Kозлево

17 237

7707

Hови пазар

45 632

7708

Cмядово

17 423

7709

Xитрино

25 064

7710

Шумен

180 215

7801

Болярово

22 324

7802

Eлхово

40 033

7803

Cтралджа

35 245

7804

"Тунджа"

65 503

7805

Ямбол

146 300

 

Общо:

15 660 400


"

Заключителни разпоредби

§ 5. Постановлението влиза в сила от 29 август 2022 г.

Промени настройката на бисквитките