Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 9.IX

УКАЗ № 235 ОТ 07.09.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОРОЙ, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС, НА 23 ОКТОМВРИ 2022 Г.

 

УКАЗ № 235 ОТ 07.09.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОРОЙ, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС, НА 23 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.72 от 9 Септември 2022г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 7 септември 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките