Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 35 ОТ 2007 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 35 ОТ 2007 Г.)

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, на ред "Работна група № 17" думите "Телекомуникации и информационни технологии" - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят с "Телекомуникации и информационни технологии" - Министерството на електронното управление и Министерството на транспорта и съобщенията".

Промени настройката на бисквитките