Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОПРАВКА

 

ПОПРАВКА

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.

Поправка. Министерството на образованието и науката прави поправка на явна техническа грешка в Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства (ОАЕ) (ДВ, бр. 75 от 20.09.2022 г.), като името на министъра на външните работи вместо "Николай Минков" да се чете "Николай Милков".

Промени настройката на бисквитките