Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

В сила от 11.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 4 428 450 лв. за финансово осигуряване на дейности по Националната програма "Отново заедно".

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 4 007 700 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 381 500 лв.;

3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 39 250 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 5. Министърът на образованието и науката и министърът на младежта и спорта да извършат съответните промени по бюджетите си за 2022 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 година.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 и чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и във връзка с т. 4 от Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, в т.ч. на Национална програма "Отново заедно".

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности по Националната програма "Отново заедно"

Област

Община

Средства

(в лв.)

Благоевград

Банско

4 250

Благоевград

Благоевград

58 000

Благоевград

Гоце Делчев

8 250

Благоевград

Гърмен

9 000

Благоевград

Петрич

3 000

Благоевград

Разлог

26 000

Благоевград

Сандански

43 500

Благоевград

Сатовча

31 500

Благоевград

Хаджидимово

5 500

Бургас

Айтос

11 250

Бургас

Бургас

224 250

Бургас

Карнобат

50 250

Бургас

Несебър

7 000

Бургас

Поморие

33 000

Бургас

Руен

16 500

Бургас

Созопол

6 000

Бургас

Сунгурларе

9 500

Варна

Аврен

15 250

Варна

Аксаково

12 000

Варна

Белослав

24 500

Варна

Бяла

3 000

Варна

Варна

118 200

Варна

Ветрино

13 750

Варна

Вълчи дол

11 000

Варна

Девня

23 000

Варна

Долни чифлик

12 500

Варна

Дългопол

3 000

Варна

Суворово

11 000

Велико Търново

Велико Търново

69 250

Велико Търново

Елена

7 500

Велико Търново

Златарица

4 500

Велико Търново

Лясковец

8 250

Велико Търново

Павликени

20 500

Велико Търново

Свищов

46 750

Велико Търново

Стражица

9 500

Видин

Видин

43 500

Враца

Бяла Слатина

40 500

Враца

Враца

27 750

Враца

Козлодуй

35 000

Враца

Мизия

20 000

Враца

Роман

3 000

Враца

Хайредин

67 000

Габрово

Габрово

66 000

Габрово

Севлиево

53 500

Добрич

Генерал Тошево

18 500

Добрич

Добрич

74 500

Добрич

Добричка

3 000

Добрич

Каварна

15 750

Добрич

Шабла

8 250

Кърджали

Кърджали

65 250

Кърджали

Момчилград

8 250

Кърджали

Черноочене

8 750

Кюстендил

Дупница

11 500

Кюстендил

Кюстендил

20 000

Кюстендил

Невестино

11 500

Ловеч

Ловеч

2 750

Ловеч

Троян

3 000

Ловеч

Угърчин

4 000

Монтана

Вълчедръм

14 000

Монтана

Монтана

45 500

Монтана

Чипровци

6 000

Пазарджик

Белово

8 000

Пазарджик

Велинград

102 250

Пазарджик

Лесичово

3 000

Пазарджик

Пазарджик

50 000

Пазарджик

Панагюрище

26 250

Пазарджик

Стрелча

4 500

Перник

Перник

31 500

Плевен

Гулянци

6 500

Плевен

Кнежа

29 250

Плевен

Плевен

12 750

Плевен

Червен бряг

24 000

Пловдив

Асеновград

41 250

Пловдив

Брезово

6 750

Пловдив

Калояново

7 000

Пловдив

Кричим

8 750

Пловдив

Куклен

12 000

Пловдив

"Марица"

21 500

Пловдив

Пловдив

174 500

Пловдив

Раковски

8 250

Пловдив

Садово

13 750

Пловдив

Стамболийски

15 750

Пловдив

Съединение

3 000

Пловдив

Хисаря

41 000

Разград

Завет

3 000

Разград

Лозница

15 000

Разград

Разград

19 500

Разград

Самуил

9 750

Русе

Бяла

12 000

Русе

Ветово

5 500

Русе

Русе

11 750

Силистра

Дулово

77 000

Силистра

Кайнарджа

12 500

Силистра

Силистра

10 000

Силистра

Тутракан

21 000

Сливен

Сливен

79 750

Сливен

Твърдица

23 250

Смолян

Борино

3 000

Смолян

Златоград

3 000

Смолян

Смолян

37 750

София-град

Столична

748 000

София област

Ботевград

52 250

София област

Горна Малина

30 500

София област

Долна баня

8 250

София област

Ихтиман

22 500

София област

Копривщица

3 000

София област

Костенец

37 250

София област

Костинброд

3 000

София област

Пирдоп

8 250

София област

Самоков

6 750

София област

Своге

8 500

София област

Челопеч

38 500

Стара Загора

Гурково

11 500

Стара Загора

Казанлък

35 500

Стара Загора

Николаево

6 000

Стара Загора

Раднево

41 000

Стара Загора

Стара Загора

32 750

Търговище

Попово

21 250

Търговище

Търговище

40 500

Хасково

Димитровград

3 000

Хасково

Маджарово

19 250

Хасково

Минерални бани

12 750

Хасково

Свиленград

25 000

Хасково

Стамболово

4 250

Хасково

Харманли

12 250

Хасково

Хасково

74 250

Шумен

Венец

4 500

Шумен

Нови пазар

3 000

Шумен

Смядово

6 250

Шумен

Шумен

25 500

Ямбол

Болярово

14 000

Ямбол

Ямбол

16 250

 

ОБЩО:

4 007 700


Промени настройката на бисквитките