Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 25.XI

УКАЗ № 260 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ИЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ В АБУ ДАБИ

 

УКАЗ № 260 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ИЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ В АБУ ДАБИ

Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2022г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Иван Илиянов Йорданов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства със седалище в Абу Даби.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 17 ноември 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.