Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

УКАЗ № 1 ОТ 03.01.2023 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО

 

УКАЗ № 1 ОТ 03.01.2023 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Възлагам на кандидата за министър-председател Николай Денков Денков да състави правителство.

Издаден в София на 3 януари 2023 г.


Промени настройката на бисквитките