Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЯМБОЛ

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЯМБОЛ

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд - Ямбол, и Административния съд - Ямбол

Преводачи от/на полски език

Десислава Янушова Желязкова - сертификат за владеене на полски език - С1 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи от/на арабски и кюрдски език

Бадри Али Шихо - роден в Аврин - Сирия, Свидетелство за завършено гимназиално образование, хуманитарен профил, преводи от арабски и кюрдски език.

Преводачи от/на турски език

Милка Янева Шигулова - сертификат за владеене на турски език - С1 и С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи от/на английски език

Татяна Тодорова Начкова - висше образование, образователна степен "магистър", английска филология - превод и бизнес комуникации, собственик и преводач на "Арто Транслейшънс" - ООД.

Ваня Костадинова Димова - висше образование "Право" и "Международен туризъм", средно образование - гимназия с преподаване на чужди езици - Бургас, с английски език, Сертификат за владеене на английски език, издаден от Чикаго, Илинойс.

Преводачи от/на руски език

Камен Петров Дюлгеров - Сертификат за завършен курс в Беларуския технологичен институт за изучаване и преподаване на руски език.


Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2023 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките