Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 7.II

РЕШЕНИЕ № 96 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 642 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 242

 

РЕШЕНИЕ № 96 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 642 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2023г.

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за убежището и бежанците


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, който изтича до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.

2. Нова регистрационна карта може да им бъде издадена както след, така и преди изтичането на удължения до 31 март 2023 г. срок по искане на разселените лица от Украйна.

3. Приложение № 3 към т. 1, буква "в" се изменя съгласно приложението.


Приложение към т. 3


"Приложение № 3 към т. 1, буква "в""

Промени настройката на бисквитките