Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 27 от 24.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 50 ОТ 2004 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 50 ОТ 2004 Г.)

Обн. ДВ. бр.27 от 24 Март 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:

"(1) Средствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата, чиито ръководители са разпоредители с бюджет, се определят при утвърждаване на бюджетите им за съответната година."

§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 11 думите "или предприятието" се заличават.

§ 3. В чл. 16 ал. 4 се отменя.

§ 4. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:

"(2) Ръководителите на ведомства и предприятия в случай на необходимост могат да изплащат квартирни пари по фактически размери."

§ 5. В чл. 18 ал. 1 и 2 се изменят така:

"(1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

(2) Средствата за междуградски транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка."

§ 6. В чл. 37 ал. 5 се отменя.

§ 7. В чл. 43, в ал. 1 и 2 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

§ 8. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите "§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството" се заменят с "§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството".

§ 9. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 215" се заменят с "чл. 215, ал. 1".

§ 10. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

"§ 7. Министърът на транспорта и съобщенията дава указания по прилагането на раздел IV."

§ 11. Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби


Таблица за валутния размер на дневните
и квартирните пари


по
ред

 

 

Страна

Предложение за актуализация

Валута

Дневни пари

Квартирни пари до

 

Европейски съюз

 

 

 

1.

Австрия

евро

56

207

2.

Белгия

евро

56

207

3.

Германия

евро

56

207

4.

Гърция

евро

43

159

5.

Дания

евро

56

207

6.

Естония

евро

44

163

7.

Ирландия

евро

50

187

8.

Испания

евро

47

176

9.

Италия

евро

54

201

10.

Кипър

евро

53

197

11.

Латвия

евро

40

148

12.

Литва

евро

54

199

13.

Люксембург

евро

56

207

14.

Малта

евро

46

169

15.

Нидерландия

евро

56

207

16.

Полша

евро

47

174

17.

Португалия

евро

46

172

18.

Румъния

евро

46

170

19.

Словакия

евро

39

144

20.

Словения

евро

48

179

21.

Унгария

евро

39

145

22.

Финландия

евро

56

207

23.

Франция

евро

56

207

24.

Хърватия

евро

41

151

25.

Чехия

евро

47

175

26.

Швеция

евро

56

207

 

Други страни

евро

56

207

 

Европа

 

 

 

1.

Албания

евро

39

144

2.

Беларус

евро

39

144

3.

Босна и Херцеговина

евро

39

144

4.

Великобритания

евро

59

205

5.

Гибралтар

евро

59

221

6.

Исландия

евро

59

221

7.

Косово

евро

39

144

8.

Лихтенщайн

евро

59

221

9.

Молдова

евро

39

144

10.

Монако

евро

56

207

11.

Норвегия

евро

59

236

12.

Република Северна Македония

евро

39

144

13.

Русия

евро

39

144

14.

Сан Марино

евро

59

221

15.

Сърбия

евро

39

144

16.

Украйна

евро

39

144

17.

Черна гора

евро

39

144

18.

Швейцария

евро

87

246

 

Други страни

евро

50

181

 

Азия и Близък изток

 

 

 

1.

Азербайджан

евро

39

144

2.

Армения

евро

39

144

3.

Афганистан

евро

39

144

4.

Бангладеш

евро

39

144

5.

Виетнам

евро

39

144

6.

Грузия

евро

39

144

7.

Израел

евро

55

175

8.

Индия

евро

39

144

9.

Индонезия

евро

39

144

10.

Ирак

евро

39

144

11.

Иран

евро

39

144

12.

Йемен

евро

39

144

13.

Йордания

евро

39

144

14.

Казахстан

евро

39

144

15.

Киргизстан

евро

39

144

16.

Китай

евро

39

144

17.

КНДР

евро

39

144

18.

Корея

евро

50

196

19.

Кувейт

евро

55

196

20.

Ливан

евро

39

144

21.

Малайзия

евро

39

144

22.

Монголия

евро

39

144

23.

Обединени арабски
емирства

евро

50

175

24.

Пакистан

евро

39

144

25.

Саудитска Арабия

евро

50

175

26.

Сингапур

евро

50

175

27.

Сирия

евро

39

144

28.

Таджикистан

евро

39

144

29.

Туркменистан

евро

39

144

30.

Турция

евро

39

144

31.

Узбекистан

евро

39

144

32.

Япония

евро

59

194

 

Други страни

евро

42

153

 

Африка

 

 

 

1.

Алжир

евро

42

125

2.

Ангола

евро

42

104

3.

Гана

евро

37

125

4.

ДР Конго

евро

37

125

5.

Египет

евро

37

104

6.

Етиопия

евро

37

104

7.

Зимбабве

евро

37

125

8.

Кения

евро

37

104

9.

Кот д`Ивоар

евро

37

125

10.

Либия

евро

37

125

11.

Мали

евро

37

104

12.

Мароко

евро

36

154

13.

Мозамбик

евро

37

115

14.

Нигерия

евро

37

115

15.

Тунис

евро

37

104

16.

ЮАР

евро

37

115

 

Други страни

евро

37

117

 

Северна Америка

 

 

 

1.

Канада

евро

58

186

2.

Мексико

евро

53

176

3.

САЩ

евро

58

237

 

Други страни

евро

57

200

 

Централна и Южна Америка

 

 

 

1.

Аржентина

евро

39

144

2.

Бразилия

евро

39

144

3.

Колумбия

евро

39

144

4.

Куба

евро

58

237

5.

Никарагуа

евро

39

144

6.

Перу

евро

39

144

7.

Чили

евро

39

144

 

Други страни

евро

42

157

 

Австралия,

Нова Зеландия и Океания

 

 

 

1.

Австралия

евро

64

239

2.

Нова Зеландия

евро

53

197

 

Други страни

евро

59

218

Промени настройката на бисквитките