Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 28.III

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-16 ОТ 20 МАРТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК

 

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-16 ОТ 20 МАРТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК

Издадено от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2023г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:

Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на активен ювенилен артрит с антиревматични лекарствени продукти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ".


Изисквания на НЗОК при лечение на активен ювенилен артрит с антиревматични лекарствени продукти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ
Извадка от Неофициален раздел бр. 28 от 28.03.2023 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките