Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 18, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по икономическа политика и иновации се състои от 21 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на "ГЕРБ-СДС", 6 от Парламентарната група "Продължаваме Промяната - Демократична България", 3 от Парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 3 от Парламентарната група "Движение за права и свободи", 2 от Парламентарната група "БСП за България" и 1 от Парламентарната група на "Има Такъв Народ".

2. Избира за членове на комисията:

Александър Койчев Иванов

Андрей Стоянов Рунчев

Десислава Цветанчова Трифонова

Мартин Николаев Харизанов

Николай Нидал Алгафари

Румен Димитров Христов

Владислав Панчев Панев

Даниел Максим Лорер

Деница Димитрова Симеонова

Искрен Николаев Митев

Йордан Яворов Иванов

Михал Григоров Камбарев

Борис Димитров Аладжов

Климент Пламенов Шопов

Деян Николаев Николов

Байрам Юзкан Байрам

Елван Бехчет Гюркаш

Йордан Кирилов Цонев

Петър Георгиев Кънев

Румен Василев Гечев

Александър Николов Вълчев

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките