Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 26.V

УКАЗ № 54 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕЛЕНА РАДКОВА ШЕКЕРЛЕТОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

 

УКАЗ № 54 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕЛЕНА РАДКОВА ШЕКЕРЛЕТОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Обн. ДВ. бр.46 от 26 Май 2023г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Елена Радкова Шекерлетова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 17 май 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките