Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 26.V

УКАЗ № 57 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЕСИСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА ИВАНОВА-КОЗЛЕВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ОСЛО

 

Промени настройката на бисквитките