Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 26.V

УКАЗ № 59 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АМАН

 

УКАЗ № 59 ОТ 17.05.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АМАН

Обн. ДВ. бр.46 от 26 Май 2023г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания със седалище в гр. Аман.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 17 май 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките