Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

УКАЗ № 69 ОТ 01.06.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УКАЗ № 69 ОТ 01.06.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Обн. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 49-ото Народно събрание на 26 май 2023 г.

Издаден в София на 1 юни 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките