Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 73 от 25.VIII

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-56 ОТ 11 АВГУСТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК

 

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-56 ОТ 11 АВГУСТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК

Издадено от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.73 от 25 Август 2023г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:

1. Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ".

2. Утвърждава "Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилна амилоидоза с невропатия в извънболничната помощ".

3. Утвърждава "Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение в ранен и късен амбулаторен стадий на прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен в извънболничната помощ".

4. Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Crohn и улцерозен колит над 18-годишна възраст в извънболничната помощ".

5. Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит над 18-годишна възраст в извънболничната помощ".


Изисквания на НЗОК при лечение на множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ
Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилна амилоидоза с невропатия в извънболничната помощ

Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение в ранен и късен амбулаторен стадий на прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен в извънболничната помощИзисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Crohn и улцерозен колит над 18-годишна възраст в извънболничната помощИзисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит над 18-годишна възраст в извънболничната помощИзвадка от Неофициален раздел бр. 73 от 25.08.2023 г. на ДВ


Промени настройката на бисквитките