Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 29.VIII

УКАЗ № 158 ОТ 22.08.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. СТЕФАН ТОДОРОВ ХАДЖИТОДОРОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 158 ОТ 22.08.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. СТЕФАН ТОДОРОВ ХАДЖИТОДОРОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.74 от 29 Август 2023г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам проф. Стефан Тодоров Хаджитодоров с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за неговите големи заслуги в областта на науката.

Издаден в София на 22 август 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките