Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 29.VIII

УКАЗ № 160 ОТ 22.08.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЪБИНСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" - ЩАБА НА ОТБРАНАТА, И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, СЧИТАНО ОТ 28 АВГУСТ 2023 Г.

 

УКАЗ № 160 ОТ 22.08.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЪБИНСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" - ЩАБА НА ОТБРАНАТА, И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, СЧИТАНО ОТ 28 АВГУСТ 2023 Г.

Обн. ДВ. бр.74 от 29 Август 2023г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Васил Георгиев Събински от длъжността директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Щаба на отбраната, и от военна служба, считано от 28 август 2023 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 22 август 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките