Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 05.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в размер 19 987 470 лв. по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, разпределени съгласно приложението.

Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. - 19 987 470 лв.

(2) Със сумата по ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1


Допълнителни трансфери по бюджетите на общините по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2023 г.

Списък на общините и средствата по одоб-
рени формуляри за институциите за втори транш 2023 г.

 

Община

Област

Допълнителни трансфери по
бюджетите на
общините

(лв.)

Банско

Благоевград

68 593

Благоевград

Благоевград

123 475

Гоце Делчев

Благоевград

184 209

Гърмен

Благоевград

29 109

Кресна

Благоевград

30 025

Петрич

Благоевград

57 470

Разлог

Благоевград

95 710

Сандански

Благоевград

145 077

Сатовча

Благоевград

60 367

Симитли

Благоевград

66 277

Хаджидимово

Благоевград

4 838

Якоруда

Благоевград

30 190

Айтос

Бургас

115 252

Бургас

Бургас

668 623

Камено

Бургас

23 362

Карнобат

Бургас

93 977

Поморие

Бургас

140 572

Приморско

Бургас

130 844

Руен

Бургас

95 690

Средец

Бургас

65 246

Сунгурларе

Бургас

36 892

Аксаково

Варна

72 958

Белослав

Варна

63 930

Варна

Варна

1 068 081

Ветрино

Варна

32 865

Вълчи дол

Варна

67 302

Долни чифлик

Варна

84 910

Дългопол

Варна

304

Провадия

Варна

82 888

Велико

Търново

Велико

Търново

239 775

Горна

Оряховица

Велико

Търново

172 347

Елена

Велико

Търново

57 003

Златарица

Велико

Търново

2 991

Лясковец

Велико

Търново

11 536

Павликени

Велико

Търново

2 460

Полски

Тръмбеш

Велико

Търново

90 868

Свищов

Велико

Търново

30 637

Стражица

Велико

Търново

2 334

Белоградчик

Видин

4 260

Бойница

Видин

25 741

Брегово

Видин

32 842

Видин

Видин

212 425

Димово

Видин

36 318

Кула

Видин

28 274

Ружинци

Видин

1 519

Чупрене

Видин

743

Борован

Враца

5 249

Враца

Враца

145 192

Мездра

Враца

114 063

Мизия

Враца

27 710

Оряхово

Враца

118 148

Габрово

Габрово

194 282

Севлиево

Габрово

180 687

Трявна

Габрово

29 874

Балчик

Добрич

14 205

Добрич

Добрич

421 514

Добричка

Добрич

9 344

Каварна

Добрич

131 877

Крушари

Добрич

44 631

Тервел

Добрич

30 530

Джебел

Кърджали

23 343

Кирково

Кърджали

122 486

Крумовград

Кърджали

11 690

Момчилград

Кърджали

36 836

Черноочене

Кърджали

40 827

Бобовдол

Кюстендил

25 898

Дупница

Кюстендил

128 261

Кюстендил

Кюстендил

116 559

Невестино

Кюстендил

1 050

Сапарева баня

Кюстендил

10 032

Трекляно

Кюстендил

1 858

Летница

Ловеч

20 869

Ловеч

Ловеч

99 964

Луковит

Ловеч

30 112

Тетевен

Ловеч

153 722

Троян

Ловеч

106 666

Берковица

Монтана

228 975

Брусарци

Монтана

1 630

Вършец

Монтана

42 045

Лом

Монтана

106 595

Медковец

Монтана

54 402

Монтана

Монтана

139 024

Белово

Пазарджик

31 696

Брацигово

Пазарджик

1 073

Велинград

Пазарджик

84 345

Лесичово

Пазарджик

6 277

Пазарджик

Пазарджик

627 098

Панагюрище

Пазарджик

39 446

Пещера

Пазарджик

167 918

Ракитово

Пазарджик

25 034

Септември

Пазарджик

25 803

Земен

Перник

32 423

Перник

Перник

272 772

Радомир

Перник

77 292

Белене

Плевен

29 003

Гулянци

Плевен

1 579

Долна
Митрополия

Плевен

35 021

Долни Дъбник

Плевен

70 453

Левски

Плевен

11 439

Плевен

Плевен

254 827

Пордим

Плевен

57 615

Червен бряг

Плевен

114 507

Кнежа

Плевен

48 487

Асеновград

Пловдив

149 197

Карлово

Пловдив

148 857

Кричим

Пловдив

4 018

"Марица"

Пловдив

26 498

Пловдив

Пловдив

1 229 294

Първомай

Пловдив

67 919

"Родопи"

Пловдив

14 172

Садово

Пловдив

7 179

Стамболийски

Пловдив

4 070

Съединение

Пловдив

1 919

Хисаря

Пловдив

97 219

Исперих

Разград

60 144

Кубрат

Разград

128 341

Лозница

Разград

2 437

Разград

Разград

124 021

Самуил

Разград

28 710

Борово

Русе

62 218

Бяла

Русе

40 833

Две могили

Русе

23 083

Русе

Русе

489 652

Ценово

Русе

13 999

Главиница

Силистра

689

Дулово

Силистра

165 199

Кайнарджа

Силистра

64 370

Силистра

Силистра

317 192

Ситово

Силистра

27 436

Котел

Сливен

94 651

Нова Загора

Сливен

91 823

Сливен

Сливен

417 139

Баните

Смолян

32 795

Девин

Смолян

18 403

Доспат

Смолян

24 618

Златоград

Смолян

1 580

Мадан

Смолян

58 235

Рудозем

Смолян

59 024

Смолян

Смолян

243 331

Чепеларе

Смолян

95 173

Столична

София-град

2 719 609

Ботевград

София област

209 635

Елин Пелин

София област

25 352

Етрополе

София област

55 048

Златица

София област

26 269

Ихтиман

София област

80 364

Костенец

София област

9 760

Костинброд

София област

36 226

Мирково

София област

954

Правец

София област

16 792

Самоков

София област

59 262

Сливница

София област

10 744

Братя

Даскалови

Стара Загора

3 955

Казанлък

Стара Загора

196 904

Мъглиж

Стара Загора

16 479

Николаево

Стара Загора

2 758

Павел баня

Стара Загора

56 941

Раднево

Стара Загора

71 252

Стара Загора

Стара Загора

480 699

Антоново

Търговище

39 600

Омуртаг

Търговище

87 926

Опака

Търговище

854

Попово

Търговище

30 671

Търговище

Търговище

116 790

Димитровград

Хасково

141 653

Любимец

Хасково

34 335

Свиленград

Хасково

77 216

Симеоновград

Хасково

1 064

Тополовград

Хасково

728

Харманли

Хасково

63 668

Каолиново

Шумен

22 626

Каспичан

Шумен

6 439

Нови пазар

Шумен

68 838

Смядово

Шумен

2 073

Шумен

Шумен

327 923

Елхово

Ямбол

4 169

Стралджа

Ямбол

94 128

"Тунджа"

Ямбол

45 666

Ямбол

Ямбол

631 295

Общо средства 

19 987 470


Промени настройката на бисквитките