Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

РЕШЕНИЕ № 591 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР

 

РЕШЕНИЕ № 591 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР

Обн. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.

На основание чл. 89 и 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол, приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.,


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Обявява 8 септември 2023 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при наводненията в община Царево на 5 септември 2023 г.


Промени настройката на бисквитките