Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

РЕШЕНИЕ № 2191-НС ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЙОРДАН СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ № 2191-НС ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЙОРДАН СТОЯНОВ КРЪСТАНОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.

С писмо вх. № НС-02-72 от 1.09.2023 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 1 септември 2023 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Вежди Летиф Рашидов като народен представител от Седемнадесети изборен район - Пловдивски, издигнат от листата на коалиция ГЕРБ-СДС в 49-ото Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Обявява за народен представител Йордан Стоянов Кръстанов в Четиридесет и деветото Народно събрание от Седемнадесети изборен район - Пловдивски.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките