Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

УКАЗ № 161 ОТ 28.08.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ПЕТЬО ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" ДО НАЗНАЧАВАНЕ НА ТИТУЛЯР

 

УКАЗ № 161 ОТ 28.08.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ПЕТЬО ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" ДО НАЗНАЧАВАНЕ НА ТИТУЛЯР

Обн. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам полковник Петьо Здравков Петров за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година, считано от 28 август 2023 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 28 август 2023 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките